Veikla

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau – tarnyba, sutrumpintas pavadinimas VPPT) įsteigta Vilniaus miesto tarybos 1996-05-29 sprendimu Nr.124 1996 m. birželio mėn. 1 d. Tarnyba yra Vilniaus savivaldybės įstaiga, teikianti psichologinę – pedagoginę pagalbą vaikams, tėvams (jiems atstovaujantiems asmenims), šeimoms, pedagogams ir ugdymo įstaigoms.