Paskaitos

Specialistai skaito paskaitas mokyklose ir tarnyboje. Paskaitų temos gali būti parengtos pagal mokyklos pageidavimus arba pasirenkamos pagal siūlomas temas.

Siūlomos paskaitų temos:

 • Specialiųjų poreikių vaikas bendrojoje lavinimo mokykloje;
 • Patyčios ir smurtas tarp bendraklasių. Klasės auklėtojo vaidmuo;
 • Kaip padėti mokiniams pasirinkti profesiją. Interesų tyrimo metodika „Kryžkelė“;
 • Pedagogų nekonfliktiško bendravimo su mokiniais galimybės pradinėse klasėse;
 • Ankstyvasis rašymo ir skaitymo sunkumų atpažinimas;
 • Vaikų nepageidaujamo elgesio priežastys ir pagalbos būdai;
 • Vaikų, turinčių Dauno sindromą, ugdymo ypatumai;
 • Vaikų psichologinis atsparumas ir ugdymo formos;
 • Modifikuotų ir adaptuotų programų rašymas ir pritaikymas;
 • Smurto prieš vaikus prevencija (tėvams);
 • Priekabiavimas mokykloje (socialiniams pedagogams);
 • Priekabiavimo prevencija mokykloje;
 • Agresyvus mokinys mokykloje;
 • Sudėtingų pedagoginių – psichologinių situacijų valdymas. Mokinio savižudybė;
 • Specialaus ugdymo organizavimas ugdymo įstaigoje;
 • Netinkami vaikų elgesio tikslai;