Informacija dėl Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos darbo karantino metu

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364,   darbą vykdo nuotoliniu būdu.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.

Dėl konsultacijų  prašome kreiptis tel. (8 5) 2 65 09 08 arba el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt, nurodant  rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.

Registracija dėl pedagoginio psichologinio vertinimo vykdoma tik  telefonu (8 5) 265 0908

Darbo laikas: Pirmadieniais  – Ketvirtadieniais: 9.00 – 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.); Penktadieniais: 9.00 – 15.00 val.

Vaikų įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo, vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo, vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

Pedagoginio psichologinio įvertinimo nebaigę atlikti klientai bei karantino metu vertinimui užsiregistravę nauji klientai bus kviečiami pasibaigus karantinui. 

Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų   ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasikeitus karantino sąlygoms.

Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą  mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.