Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa. Programos pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius. Programa siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programą sudaro trys pakopos:

 • I dalis. Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?
 • II dalis. Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?
 • III dalis. Kaip kalbėti su paaugliais?

II ir III dalyje galima dalyvauti tik baigus I dalies mokymus.

I dalies užsiėmimų turinys:

 • Auklėjimo tikslų įsisąmoninimas.
 • Vaikų ir savo jausmų pasaulio pažinimas ir supratimas.
 • Tinkama jausmų išraiška.
 • Aiškių ribų (taisyklių) ir reikalavimų vaikams nustatymas.
 • Netinkamo elgesio keitimas be prievartos.
 • Vaikų skatinimas bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti konfliktus.
 • Vaikų savarankiškumo ugdymas.
 • Vaikų išlaisvinimas nuo jiems primestų vaidmenų ir jų savigarbos stiprinimas.
 • Pagalba formuojant pozityvųjį, realųjį „AŠ“ ir pasitikėjimą savimi.

Mokymosi forma. Mokomosios grupės tėvams ir auklėtojams.

Mokymosi metodai. Trumpos teorinės žinios. Taikomi aktyvaus mokymo būdai: psichologiniai pratimai, įvairių bendravimo su vaiku situacijų imitavimas, jų aptarimai, diskusijos. Naujų įgūdžių taikymas atliekant namų darbus.

Vienos dalies programos trukmė: 10-12 užsiėmimų po 3-4 valandas.

Užsiėmimų dažnumas: 1 kartą per savaitę.

Grupės dydis: 12-15 dalyvių.

Registracija: tel. 8-5 2650908, el.p. rastine@ppt.vilnius.lm.lt