Išleistos publikacijos

 • Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N., Aš myliu kiekvieną vaiką, Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995
 • Sturlienė N., Kaip kalbėti apie jausmus/Vaikų ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymo programa, Vilnius, 1997
 • Sturlienė N., Kaip išmokti klausytis/Vaikų ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymo programa, Vilnius, 1999
 • Bulotaitė L., Pivorienė R. V., Sturlienė N., Drauge su vaiku… . Psichologo patarimai mokytojams/Švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, 2000
 • Bulotaitė L., Pivorienė R. V., Sturlienė N., Drauge su vaiku… . Psichologo patarimai tėvams/Švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, 2000
 • Pivorienė R. V., Striunga S., Sturlienė N., Švyturys. Savižudybių prevencijos programa/Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, 2000
 • Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N., Asmenybės ir bendravimo psichologija. Vadovėlis 11 – 12 kl., Vilnius: Tyto alba, 2002
 • Gailienė D., Bulotaitė L., Sturlienė N., Psichologijos pagrindai. Vadovėlis 9 – 10 kl. Vilnius: Tyto alba, 2003
 • Pivorienė R. V., Sturlienė N., Klasės vadovo ABC. Darbas su tėvais/LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, 2004
 • Pivorienė R. V., Sturlienė N., Klasės vadovo ABC. Darbas su vaikais/LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, 2004
 • Pivorienė R. V., Sturlienė N., Auškelis R., Savižudybių prevencija mokykloje/LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilnius, 2004
 • Pivorienė R. V., Sturlienė N., Mūsų klasė. Knyga klasės auklėtojui, Vilnius: Tyto alba, 2005
 • Sturlienė N., Bendra atmosfera mokykloje. – Knygoje: Unifikuotas mokyklos bendruomenių psichosocialinio konsultavimo modelis/Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, Vilnius, 2005, p. 6 – 12
 • Sturlienė N., Moksleivių elgesio problemos ir jų sprendimas. – Knygoje: Unifikuotas mokyklos bendruomenių psichosocialinio konsultavimo modelis/Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, Vilnius, 2005, p. 13–22
 • Sturlienė N., Apie paauglystę. – Knygoje: Paauglys. Šeima. Mokykla/ LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, 2006, 6 – 17
 • Sikorskytė-Voišnienė V., Klasės vadovo atmintinė, Vilnius: Eugrimas, 1997
 • Voišnienė V., Inspektoriaus bendravimo su mokytojais bei vadovais įgūdžiai/ Ugdomasis inspektavimas, Vilnius: Leidybos centras, 1997
 • Voišnienė V., Savigarbos ugdymas, Vilnius, 1998
 • Gėgžnienė D., Ramoškaitė I., Voišnienė V., Psichologija gimnazijoje. Individualioji programa, Vilnius: Gimtasis žodis, 1996
 • Vizualinio mąstymo strategijų programos metodinė medžiaga (sudarytoja Raguotienė R.), Kronta, 2000. Autoriai:Abigail Housen, Philip Yenawine, Rasa Barkauskienė, Jolanta Šabliauskienė, Galina Kuznecova, Jūratė Maciežaitė, Birutė Žilėnienė, Elena Kaplan, Liudmila Lemeševa
 • Unifikuotas mokyklos bendruomenių psichosocialinio konsultavimo modelis (sudarytoja Pivorienė R. V.), Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, Vilnius, 2005
 • Paauglys. Šeima. Mokykla (sudarytoja Pivorienė R. V.), LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba, 2006