Skirkite 1.2% GPM – tapkite mūsų bendražygiu

Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba maloniai prašo Jūsų paremti mūsų įstaigą skiriant 1.2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Paremti pervedant 1.2% pajamų mokesčio dalį, galite:

Elektroniniu būdu ( prisijungus prie https://deklaravimas.vmi.lt ir užpildžius formos FR0512 versiją 04);

Reikalingi duomenys:

 • Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba;
 • Paramos gavėjo kodas: 195471932;
 • Adresas: A. Vivulskio g. 2a , LT-03220, Vilnius

Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresu: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Pildant FR0512(2) formoje nurodyti:

 • 1-4 laukeliuose savo duomenis
 • 5 laukelyje „Mokestinis laikotarpis“: 2019
 • 6S laukelyje pažymėkite „X“
 • E1 laukelyje „Gavėjo tipas“: pasirinkite 2
 • E2 laukelyje „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašykite: 195471932
 • E3 laukelyje „Mokesčio dalies paskirtis“: nurodyti nebūtina
 • E4 laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“: nurodykite iki 1.2 % (pasirinktinai, kiek procentų norite paskirti)
 • E5 laukelyje „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****“: jei norite galite nurodyti ilgesnį paramos laikotarpį, pvz. iki 5 metų

Kviečiame prisidėti, kad būtų galima kuo geriau užtikrinti pedagoginės ir psichologinės pagalbos vaikams prieinamumą, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant jiems, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir ugdymo įstaigoms reikalingą konsultacinę, ekspertinę ir informacinę pagalbą.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą mūsų tarnybai.