Pažyma dėl finansavimo sumų – 2016 m. IV ketvirtis (spausti čia)

2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spausti čia)

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (spausti čia)

Finansinės būklės ataskaitą pagal 2017-12-31 d. duomenis (spausti čia)

Finansinės būklės ataskaita, 2019 m. (spausti čia)

Pažyma dėl finansavimo sumų – 2018 m. I ketvirtis (spausti čia)

Pažyma dėl finansavimo sumų – 2018 m. II ketvirtis (spausti čia)

Pažyma dėl finansavimo sumų – 2018 m. III ketvirtis (spausti čia)