Pažyma dėl finansavimo sumų – 2016 m. IV ketvirtis (spausti čia)

2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spausti čia)

2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys (spausti čia)