Dokumentai

2011 m. kovo 17 d. Įstatymas Nr. XI-1281

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

(Valstybės žinios, 2011-03-31, Nr. 38-1804)

2011 m. balandžio 11 d. Įsakymas Nr. V-579

Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios,2011-04-13,Nr. 45-2121 )
2011 m. liepos 5 d. Įsakymas Nr. V-1215

Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-07-15 Nr.88-4220)

 

2011 m. liepos 8 d. Įsakymas Nr. V-1228

Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-07-20 Nr.92-4395)

2011 m. liepos 8 d. Įsakymas Nr. V-1229

Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-07-20 Nr.92-4396)

2011 m. liepos 13 d. Įsakymas Nr. V-1265/V-685/A1-317

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios,2011-07-21,Nr. 93-4428)

2011 m. liepos 21 d. Įsakymas Nr. V-1393

Dėl Bendrųjų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

(Valstybės žinios: 2011-08-04 Nr.99-4675)

2011 m. liepos 22 d. Įsakymas Nr. V-1396

Dėl Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-07-28 Nr.97-460)

2011 m. rugsėjo 30d. Įsakymas Nr: V-1774/V-879/A1-4

Dėl 2000m. spalio 4 d. įsakymo Nr 1221/527/83 „DĖL ASMENS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO TVARKOS“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

(Valstybės žinios: 2011-10-11, Nr.: 122-5768)

2011 m. rugsėjo 30 d. Įsakymas Nr: V-1775

Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-10-11, Nr.: 122-5769)

Forma 7, Forma 8

2011m. rugsėjo 30 d. Įsakymas Nr: V-1795

Dėl mokinų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

(Valstybės žinios: 2011-10-11, Nr.: 122- 5771)