Administracija

Direktorė – Roma Vida Pivorienė (roma.vida.pivoriene@vilniausppt.lt)
Buhalterė – Nijolė Sinkevičienė
Pavaduotojas ūkio reikalams – Artūras Kardašius (arturas.kardasius@vilniausppt.lt)
Raštinės vedėja – sekretorė – Danutė Teresė Grigaravičienė
Laborantė – Aldona Mažeikinė (aldona.mazeikiene@vilniausppt.lt)

Specialistai

Specialieji pedagogai

Civinskienė Ramunė (ramune.civinskiene@vilniausppt.lt)
Kibildienė Rūta (ruta.kibildiene@vilniausppt.lt)
Kiselienė Asta (asta.kiseliene@vilniausppt.lt)
Stankevičienė Jurgita (jurgita.stankeviciene@vilniausppt.lt)
Vaitiekūnienė Rita (rita.vaitiekuniene@vilniausppt.lt)
Vaškelienė Zita (zita.vaskeliene@vilnmiausppt.lt)
Virketienė Rima (rima.virketiene@vilniausppt.lt)

Psichologai

Blažienė Irina (irina.blaziene@vilniausppt.lt)
Labanienė Katažyna (katazyna.labaniene@vilniausppt.lt)
Gradauskienė Vaiva (vaiva.gradauskiene@vilniausppt.lt)
Kašubienė Vaida (vaida.kasubiene@vilniausppt.lt)
Kelpša Tomas (tomas.kelpša@vilniausppt.lt)
Liutkevičė Gražina (grazina.liutkevice@vilniausppt.lt)
Matulionienė Ieva (ieva.matulioniene@vilniausppt.lt)
Narkevič Skurko Liucyna (liucyna.narkevicskurko@vilniausppt.lt)
Pajarskaitė Indrė (indre.pajarskaite@vilniausppt.lt)
Pivorienė Roma Vida (roma.vida.pivoriene@gmail.com)
Raguotienė Romualda (romualda.raguotiene@vilniausppt.lt)
Rakickienė Lauryna (lauryna.rakickiene@vilniausppt.lt)
Samusenko Janina (janina.samusenko@vilniausppt.lt)
Skališiutė Aušra (ausra.skalisiute@vilniausppt.lt)
Striunga Silva (silva.striunga@vilniausppt.lt)
Sturlienė Nijolė (nijole.sturliene@vilniausppt.lt)
Šabliauskienė Jolanta (jolanta.sabliauskiene@vilniausppt.lt)
Šikaitė Violeta (violeta.sikaite@vilniausppt.lt)
Šiškina Irina (irina.siskina@vilniausppt.lt)
Voišnienė Vilma (vilma.voisniene@vilniausppt.lt)

Logopedai

Baublytė Aušra (ausra.baublyte@vilniausppt.lt)
Beleninik Tadeuša (tadeusa.beleninik@vilniausppt.lt)
Demčenko Irena (irena.demcenko@vilniausppt.lt)
Dievaitytė Lina (lina.dievaityte@vilniausppt.lt)
Domeikienė Kristina (kristina.domeikiene@vilniausppt.lt)
Fultinavičienė Žiginta (ziginta.fultinaviciene@vilniausppt.lt)
Narkevičienė Lina (lina.narkeviciene@vilniausppt.lt)
Stukonienė Rasa (rasa.stukoniene@vilniausppt.lt)

Socialiniai pedagogai

Guogė Nerija (nerija.guoge@vilniausppt.lt)
Zacharevičienė Aurelija (aurelija.zachareviciene@vilniausppt.lt)