Administracija

Direktorė – Roma Vida Pivorienė
Buhalterė – Nijolė Sinkevičienė
Pavaduotojas ūkio reikalams – Artūras Kardašius
Raštinės vedėja – sekretorė – Danutė Teresė Grigaravičienė
Laborantė – Laima Radzevičienė

Specialistai

Specialieji pedagogai

Civinskienė Ramunė
Kibildienė Rūta
Kiselienė Asta
Stankevičienė Jurgita
Vaitiekūnienė Rita
Vaškelienė Zita
Virketienė Rima

Psichologai

Adler Asta
Blažienė Irina
Eismontaitė Katažyna
Gradauskienė Vaiva
Liutkevičė Gražina
Matulionienė Ieva
Narkevič Skurko Liucyna
Pivorienė Roma Vida
Raguotienė Romualda
Rakickienė Lauryna
Skališiutė Aušra
Striunga Silva
Sturlienė Nijolė
Šabliauskienė Jolanta
Šikaitė Violeta
Voišnienė Vilma

Logopedai

Baublytė Aušra
Beleninik Tadeuša
Demčenko Irena
Dievaitytė Lina
Domeikienė Kristina
Fultinavičienė Žiginta
Narkevičienė Lina
Stukonienė Rasa
Vaitekūnienė Valerija

Gydytojas neurologas

Jankovskienė Elona

Socialiniai pedagogai

Guogė Nerija
Zacharevičienė Aurelija