VILNIAUS MIESTO 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA-KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „AŠ ŽIŪRIU IR MATAU, AŠ GIRDŽIU IR ŽINAU, AŠ DARAU IR SUPRANTU“

2018 m. kovo 28 dieną Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 8-12 klasių mokinių konferencija-kūrybinės dirbtuvės  „AŠ ŽIŪRIU IR MATAU, AŠ GIRDŽIU IR ŽINAU, AŠ DARAU IR SUPRANTU“. Konferencijos- kūrybinių dirbtuvių tikslas – ugdyti nuoširdžią, jautrią, dėmesingą asmenybę, skatinant mokinių sąmoningumą bei atsakomybę už savo veiksmus ir kritinį, pozityvų mąstymą, diskutuojant apie  pagarbius/ nepagarbius ... Skaityti daugiau

By | balandžio 12th, 2018|Naujienos|Komentarai įrašui VILNIAUS MIESTO 9-12 KLASIŲ MOKINIŲ KONFERENCIJA-KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „AŠ ŽIŪRIU IR MATAU, AŠ GIRDŽIU IR ŽINAU, AŠ DARAU IR SUPRANTU“ yra išjungti

ATVIRŲ DURŲ DIENOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE – PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“, kviečia mokyklų bendruomenes būti aktyviomis sprendžiant patyčių problemą mokyklose.Tuo tikslu 2018 metų kovo 19-26 dienomis Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje bus organizuojamos atvirų durų dienos-konsultacijos mokinių tėvų ir pedagogų grupėms. Atvirų durų tikslas - suteikti paramą mokinių tėvams, kurių vaikai patiria patyčias ... Skaityti daugiau

By | balandžio 12th, 2018|Naujienos|Komentarai įrašui ATVIRŲ DURŲ DIENOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE – PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE yra išjungti

DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d.  vaiko brandumo vertinimas neprivalomas, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų)  sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai.  Tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto psichologinę-pedagoginę tarnybą ... Skaityti daugiau

By | balandžio 3rd, 2018|Naujienos|Komentarai įrašui DĖL PASIKEITUSIO BRANDUMO MOKYKLAI ĮVERTINIMO yra išjungti

Programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais.

Leidinys, kuris moko mus į ugdymo procesą įtraukti skirtingų poreikių turinčius vaikus Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė 2017 m. lapkričio 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas elgesio ir emocinių problemų ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais. Priedo paskirtis – įtraukti SUP turinčius vaikus į bendrą ... Skaityti daugiau

By | sausio 3rd, 2018|Naujienos|Komentarai įrašui Programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais. yra išjungti

Mokymai tarnybos logopedams

Šių metų lapkričio 20-21 d. Vilniaus m. psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje vyko mokymai logopedams „Kaip efektyviai bendradarbiauti su tėvais (globėjais) teikiant logopedo pagalbą?”. Patirtimi dalinosi specialistės iš Krokuvos  pedagoginės–psichologinės tarnybos Nr.2 Barbara Galas ir Elwira Zadęcka. Lektorės aptarė šiuolaikines tėvų ir specialistų bendradarbiavimo formas, supažindino su bendradarbiavimo sutartimis, kalbėjo apie tėvų įsitraukimo teikiant logopedo pagalbą skatinimą. Mokymų ... Skaityti daugiau

By | gruodžio 21st, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui Mokymai tarnybos logopedams yra išjungti

MOKYMAI TĖVAMS “PAGALBA VAIKUI, PATIRIANČIAM SKAITYMO, RAŠYMO SUNKUMŲ”.

Mokymų metu tėvai sužinos, kaip padėti vaikui, kuriam nustatyti skaitymo, rašymo sutrikimai, pasiekti jų intelektinį potencialą atitinkančių rezultatų mokykloje. Grupės dydis  8-10 tėvų. Programos trukmė – 6 val. Numatomos mokymų datos: Sausio 22 d., 18 val. (3 val.) - 1 dalis Sausio 29 d., 18 val. (3 val.) - 2 dalis Mokymai vyks Vilniaus m. ... Skaityti daugiau

By | gruodžio 12th, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui MOKYMAI TĖVAMS “PAGALBA VAIKUI, PATIRIANČIAM SKAITYMO, RAŠYMO SUNKUMŲ”. yra išjungti

Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams.

Šių metų gruodžio mėn. 4 d. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams.Rūta Kibildienė, Vilniaus miesto PPT tarnybos specialioji pedagogė metodininkė bei Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė pristatė priemonę ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų vertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje“.

By | gruodžio 11th, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams. yra išjungti

Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams.

Šių metų gruodžio mėn. 4 d. specialiosios pedagogikos ir psichologijos centre vyko Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams .Rūta Kibildienė, Vilniaus miesto PPT tarnybos specialioji pedagogė metodininkė bei Edita Rožėnienė, Molėtų PPT specialioji pedagogė metodininkė pristatė priemonę ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų vertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje“.

By | gruodžio 11th, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui Metodinė diena pedagoginių psichologinių ir švietimo pagalbos tarnybų specialiesiems pedagogams. yra išjungti

Informacija dėl PUPP ir Brandos egzaminų pritaikymų.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi teisę laikyti pritaikytus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei brandos egzaminus. Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-258 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. ... Skaityti daugiau

By | lapkričio 17th, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui Informacija dėl PUPP ir Brandos egzaminų pritaikymų. yra išjungti

Projekto Erasmus+ rezultatų sklaidos konferencija

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba (VPPT) 2017 m. lapkričio 22 d. organizuoja projekto Erasmus+ „Apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams. Naujos strategijos, metodologijos, IT indėlis” rezultatų sklaidos konferenciją. Konferencijos tikslas – supažindinti su projekto metu sukurta produkcija, skirta specifinių mokymosi ir dėmesio bei aktyvumo sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Konferencija vyks viešbutyje „PANORAMA“, Sodų g. 14, Vilnius. Konferencijos trukmė - 4,5 val. Pradžia ... Skaityti daugiau

By | lapkričio 6th, 2017|Naujienos|Komentarai įrašui Projekto Erasmus+ rezultatų sklaidos konferencija yra išjungti