Brandumo įvertinimo rodikliai

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Šie rodikliai yra:

  • socialinis-emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba, elementari savikontrolė, susivaldymas, gebėjimas gyventi greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė);
  • intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas vaizdams, garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimo brandumas), geri darbinės atminties įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
  • nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą, domėjimasis knygomis, pasirengimas rašymui, elementarūs matematiniai vaizdiniai.