DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

 

1. Ar galime atvykti konsultacijai į Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau -Tarnyba) ?
 – Karantino laikotarpiui Tarnyboje klientų priėmimas stabdomas, atvykti negalima.
Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. Nr. V-36 įsakymu „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, darbą vykdo nuotoliniu būdu.

2. Ar Vilniaus pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau -Tarnyba) teikiamos konsultacijos tėvams, specialistams?
 – Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia individualias konsultacijas mokinių tėvams (globėjams) ir mokiniams.
 – Tarnybos specialistai nuotoliniu būdu teikia metodinę pagalbą mokyklų administracijai, Vaiko gerovės komisijoms, švietimo pagalbos specialistams.
 – Dėl konsultacijų prašome kreiptis el. paštu nuotolinis.ugdymas@vilniausppt.lt , arba tel. (85) 2 65 09 08.
Registracija telefonu vykdoma darbo dienomis nuo 9.00val. iki 16val., penktadieniais iki 15.00val. (pietų pertrauka nuo12.00val. iki 12.45val.)
Registruojantis el.paštu, prašome nurodyti rūpimą klausimą, konsultacijos tikslą.

3. Ar vykdomas mokinių įvertinimas dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu ?
 – Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymas ir vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų įvertinimas karantino metu nevykdomas.

4. Ar vykdomas vaikų brandumo priešmokykliniam ugdymui įvertinimas?
 – Vaikų brandumo įvertinimas dėl paankstinto priešmokyklinio ugdymo karantino metu nevykdomas.

5. Kada bus išduodamos pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir švietimo pagalbos skyrimo, jeigu visų specialistų vertinimas atliktas?
 – Vaikų, kurių pedagoginis psichologinis įvertinimas buvo pilnai užbaigtas iki karantino paskelbimo, pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) rengiamos. Pažymos bus atiduodamos tėvams (globėjams) pasibaigus karantinui.

6. Kada bus galima atlikti pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą?
 – Pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą galima bus atlikti pasibaigus karantinui.

7. Ką daryti, Jeigu mokinio pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas buvo numatytas 2019-2020 mokslo metais?
 – Jeigu mokinio pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas buvo numatytas 2019-2020 mokslo metais, Tarnybos išduotos pažymos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotino įvertinimo ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo (7 ir 8 priedai) galiojimas pratęsiamas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

8. Kada bus galima atvykti pas specialistus, jeigu buvome užregistruoti karantino laikotarpiu?
 – Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas, pradėtas Tarnyboje iki situacijos dėl koronaviruso grėsmės paskelbimo, bus tęsiamas pasibaigus karantinui.
 – Atšauktos konsultacijos ir sustabdytas pedagoginis psichologinis įvertinimas bus atnaujinti pasibaigus karantinui.
 – Konsultacijų laiką suderinsime su tėvais (globėjais).