2018 m. kovo 28 dieną Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 8-12 klasių mokinių konferencija-kūrybinės dirbtuvės  „AŠ ŽIŪRIU IR MATAU, AŠ GIRDŽIU IR ŽINAU, AŠ DARAU IR SUPRANTU“.

Konferencijos- kūrybinių dirbtuvių tikslas – ugdyti nuoširdžią, jautrią, dėmesingą asmenybę, skatinant mokinių sąmoningumą bei atsakomybę už savo veiksmus ir kritinį, pozityvų mąstymą, diskutuojant apie  pagarbius/ nepagarbius tarpasmeninius santykius ir ieškant problemos sprendimo būdų naudojant teatro kalbą.

Konferenciją-kūrybines dirbtuves oraganizavo Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija ir Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinis būrelis.

Konferencijoje-kūrybinėse dirbtuvėse dalyvaujančios komandos buvo parengusios pristatymą – inscenizaciją  pagarbių santykių puoselėjimo tema su dviem sprendimo variantais:

  • nepagarbių santykių pasireiškimo atvejis/ situacija;
  • pagarbių santykių puosėlėjimo atvejis/situacija.

Mokyklų mokiniai ruošdamiesi savo pristatymui galėjo rinktis pasirodymų kryptis:

  • tarpusavio santykiai šeimoje ( tėvų- vaikų/ brolių-seserų tarpusavio santykiai);
  • tarpusavio santykiai mokykloje/ klasėje ( mokinių-mokinių/ mokinių-pedagogų tarpusavio santykiai);
  • bendraklasių/ draugų tarpusavio santykiai ( vakarėlyje; išvykoje ar pan.);
  • tarpusavio santykiai artimiausioje aplinkoje ( gatvėje, parduotuvėje, kino teatre ir pan.)

Konferencijos- kūrybinių dirbtuvių dienotvarkę sudarė dvi dalys: mokinių  pristatymai  pasirinkta tema ir praktinės, kūrybinės užduotys grupėse.

Renginyje dalyvavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos, VGTU inžinerijos licėjaus,  Vilniaus Naujamiesčio mokyklos,  Vilniaus Salomėjos Nėries, Vilniaus Karoliniškių, Vilniaus Jono Pauliaus II ir Vilniaus Žirmūnų gimnazijų bei  Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai.

Konferencijos-kūrybinių dirbtuvių koordinatoriai ir vykdytojai: Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė  Aurelija Zacharevičienė ir Vilniaus miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkas Vytautas Visockas.

Renginį vedė Vilniaus jėzuitų gimnazijos teatro ir retorikos mokytoja-ekspertė, psichodramos vedėja Vida Lipskytė

Renginio akimirkas galite pamatyti čia.

Konferencijos programa čia.