2017 rugsėjo 25- spalio 2 dienomis Vilniuje vyko antrasis Erasmus+ programos remiamo projekto „Atsparumas“ partnerių susitikimas.

Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje dalykiniame susitikime aptarti projekto vykdymo klausimai, “Panoramos” konferencijų salėje vyko dviejų dienų mokymai secialistams iš Lenkijos bei Rumunijos. Mokymų metu Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos vyriausioji psichologė Vilma Voišnienė svečiams pristatė  švietimo pagalbos sistemą Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Balkutė supažindino su Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijos darbu/vidutinės, minimalios priežiūros priemonėmis. Apie pagalbos teikimą šeimai atsidūrus krizėje patirtimi dalinosi Vilniaus miesto Socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus vedėja Leokadija Kutkauskienė bei SOS vaikų kaimų draugijos nacionalinė direktorė Liudovika Pakalkaitė. Savižudybių prevenciją Lietuvoje pristatė Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas Marius Strička, apie policijos vykdomą prevencinę veiklą  pasakojo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Jonavičienė, su socialinio pedagogo pareigybe psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje supažindino Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Nerija Guogė.

Vizito metu lankėmės Vėliučionių vaikų socializacijos centre, Vilniaus Pilaitės gimnazijoje, globos namų „Užuovėja“ „Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre“, Vaikų, turinčių elgesio sutrikimų centre, Vaikų gerovės centre „Pastogė“.

Svečiai aplankė Pažaislio vienuolyną,  Šv. Petro ir Povilo bažnyčią,  TV bokštą, klausėsi  koncerto Lietuvos žydų genocido aukų atminimui Šv. Kotrynos bažnyčioje, pabuvojo Trakuose bei  Kaune.

Nuoširdžai visiems dėkojame už bendradarbiavimą bei pasidalinimą gerąja patirtimi.