Nuo 2017 m. sausio 30 d. iki 2017 m. vasario 5 d. vyko pirmasis Erasmus+ programos remiamo projekto „Atsparumas“ partnerių susitikimas. 2017 m. sausio 30 d. Regioniniame metodiniame švietimo centre „METIS“ Katovicuose įvyko susitikimas skirtas partnerių susipažinimui bei projekto organizaciniams reikalams aptarti.  Lietuvą atstovavo Vilniaus PPT direktorė Roma Vida Pivorienė, psichologė Liucyna Narkevič Skurko, socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė

 2017 m. sausio 31 d. – 2017 m. vasario 5 d. vyko mokymai apie pozityviąją prevenciją, paauglių rizikingą elgesį, pažintis su gerąja  Lenkijos ugdymo įstaigų bendradarbiavimo su policija patirtimi vykdant prevenciją mokyklose. Mokymuose dalyvavo 10 Vilniaus PPT specialistų: 8 psichologai ir 2 socialiniai pedagogai.

Vizito metu lankėmės Integracinių mokyklų komplekse Nr.1 Katovicuose, Glivicų Jaunimo socioterapijos centre, Jaunimo auklėjimo centras  Radzionkove.  Dalyvavome mokymuose „Neapykantos kalba“ Žydų centre Osvencime.  Išgyvenome daug stiprių ir net sunkių emocijų,  susijusių su  II Pasaulinio karo metu įvykdytu genocidu, dalinomės patirtimi, kaip spręsti šiuolaikinio jaunimo problemas, kaip ugdyti jaunų žmonių psichologinį atsparumą.

Malonu, kad organizatoriai pasirūpino svečių laisvalaikiu – turėjome galimybę klausytis Nacionalinio Lenkijos radijo orkestro koncerto vienoje įspūdingiausių ir moderniausių Lenkijos koncertų salių Katovicuose, aplankėme Krokuvą bei Veličkos druskos kasyklas.