Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba kartu su Vilniaus „Vilties“ specialiąja mokykla-daugiafunkciniu centru šių metų vasario 22 d. organizavo metodinę dieną specialiųjų ikimokyklinių įstaigų specialistams. Renginyje dalyvavo specialiojo ugdymo centro „Aidas“, specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“, lopšelių-darželių „Rūta“, „Sakalėlis“, „Prie pasakų parko“, „Žolynėlis“, „Coliukė“ vaiko gerovės komisijos nariai. Metodinėje dienoje „Specialiosios pagalbos organizavimas Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre: naujovės ir iššūkiai“ buvo aptarti įstaigos pokyčiai bei specialiosios pagalbos teikimo ypatumai. Pristatytos TEACCH, PECS ir kitų mokymo metodų, jų elementų taikymo galimybės ugdant didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymo poreikius turinčius vaikus. Išklausytas išsamus pranešimas apie individualios kooreguojamosios kūno kultūros pratybų naudą judesio ir padėties sutrikimų turintiems vaikams. Metodinės dienos dalyviai susipažino su klasių, kabinetų aplinka, alertnatyviosios komunikacijos priemonėmis.