Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba, prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“, kviečia mokyklų bendruomenes būti aktyvias sprendžiant patyčių problemą ir dalyvauti socialinėje akcijoje stabdant patyčias.

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto psichologinės
pedagoginės tarnybos direktorės
2017-01-23  įsakymu Nr. V-01

SOCIALINĖ AKCIJA  „AŠ NEPRITARIU PATYČIOMS, O TU?

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba (toliau VPPT), prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“, kviečia mokyklos bendruomenę būti aktyvia sprendžiant patyčių problemą ir dalyvauti socialinėje akcijoje stabdant patyčias.

Kviečiamos dalyvauti visos Vilniaus miesto mokyklos.

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI

Socialinės akcijos tikslas – kviesti mokyklos bendruomenės narius sukurti ženkliuką, emblemą, kurio segėjimas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ metu aiškiai parodytų nepritarimą patyčioms ir taip jas stabdytų.

Uždaviniai:

 1. Atkreipti dėmesį į patyčių problemos sprendimo svarbą ir kiekvieno bendruomenės nario galimybes jas stabdant;
 2. Sukurti ženkliuką, emblemą, kuriuo išreiškiu savo nepritarimą patyčioms;
 3. Paskatinti mokyklos bendruomenės narius segėti ženkliuką „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu, taip parodant savo nepritarimą patyčioms.

III. VYKDYMO LAIKAS

Konkursas susideda iš 3 etapų:

I etapas – iki 2017 m. kovo 1 d. – sutartinio ženkliuko, emblemos, kuriuo išreiškiu savo nepritarimą patyčioms, kūrimas ir siuntimas el. p. vpptkonferencija@gmail.com

II etapas – 2017 m. kovo 8 d. – efektyviausio, labiausiai idėją atspindinčio ženkliuko išrinkimas.

III etapas – 2017 m. kovo 2026 dienomis išrinkto ženkliuko nešiojimas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ metu.

IV. DALYVIAI

Akcijoje gali dalyvauti Vilniaus miesto mokyklų 1–12 klasių mokiniai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, administracija, kiti ugdymo įstaigos darbuotojai, tėvai.

V. DALYVAVIMO SĄLYGOS

 • Akciją inicijuoja Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba prisijungdama prie „Vaikų linijos“ inicijuojamos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ renginių.
 • Kiekviena Vilniaus miesto mokykla prie šios akcijos prisijungia laisvanoriškai.
 • Siūlome šią akciją vykdyti klasės valandėlių, etikos, tikybos, dailės pamokų metu ar kitu, prevencinei veiklai tinkamu laiku.
 • Kūrybinis darbas gali būti atliekamas grupėje arba individualiai.
 • Prieš atliekant užduotį rekomenduojamas toks įvadinis pokalbis:

 „Patyčių situacijose paprastai dalyvauja ne du asmenys – skriaudėjas ir vaikas, patiriantis patyčias, o daug daugiau vaikų, kartais netgi visa klasė. Ir kiekvienam šioje situacijoje tenka tam tikras vaidmuo. Vieni vaikai pradeda patyčias, kiti jas palaiko ir prisideda prie jų, treti tiesiog stebi, kas vyksta. Kiekvienas patyčias stebintis mokinys gali padėti stabdyti patyčias, aiškiai parodydamas, kad joms nepritaria. Tu gali padėti sustabdant patyčias parodydamas savo nepritarimą.“

 • Norintys dalyvauti ženkliuko kūrimo konkurse iki 2017 m. kovo 1 d. (trečiadienio) elektroniniu formatu p. vpptkonferencija@gmail.com turi atsiųsti savo kūrybinį darbą – ženkliuką, emblemą, nurodydami: dalyvio (-ių) vardą, pavardę, amžių, mokyklos pavadinimą, klasę, kontaktinio asmens telefoną, el. pašto adresą.
 • Konkurso darbus vertins ir atrinks sudaryta vertinimo komisija – VPPT specialistai, „Vaikų linijos“, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovai.
 • Bus išrinkti 3 kūrybiškiausi darbai, geriausiai atskleidžiantys konkurso idėją.
 • Konkurso laimėtojai bus paskelbti 2017 m. kovo 8 dieną, jiems bus įteikti VPPT padėkos raštai.
 • Dalyvaudami konkurse, dalyviai sutinka, kad jų kūriniais galės naudotis mokyklos, kurios dalyvauja socialinėje akcijoje.
 • „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ metu (kovo 20–26 dienomis) kiekvienas mokyklos bendruomenės narys laisvanoriškai nusprendžia, ar segės ženkliuką, išreiškiantį nepritarimą patyčioms.

Kontaktai pasiteiravimui:

El. paštas – vpptkonferencija@gmail.com.

Kontaktiniai asmenys:

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė Nerija Guogė, tel. (85) 2650908, el. p. nerijagipiskyte@gmail.com.

Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologė Katažyna Eismontaitė, tel. (85) 2650908, el. p. katazyna.eismontaite@gmail.com.