2016 m. gruodžio 8  dieną Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko konferenciją „Mūsų mokykla: saugią atmosferą kuriame kartu“, kurią organizavo Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba kartu su patneriais Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuru ir Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija.

Konferencija skirta mokinių psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių, smurto prevencijai ir buvo vienas iš Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos inicijuojamų renginių vykdant Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priemonę „Tu ne vienas“.

Konferencijos tikslas – atskleisti būdingus šiuolaikinei mokyklai psichologinio klimato ypatumus, kurie įtakoja mokinių psichinę sveikatą, emocinę savijautą, socializaciją.

Konferencijos metu pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi specialistai, tėvai, mokiniai. Apie bendraamžių mediacija ir Danijos mokyklos patirtį pranešimą skaitė Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė Dr. Gražina Čiuladienė, savipagalbos grupes mokytojams pristatė Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos psichologė  Alina Martinkutė ir VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ edukologė Vilma Gabrieliūtė, įžvalgomis, kaip galima gerinti mokyklos mikroklimatą, dalinosi pedagogai, mokinių tėvai ir patys moksleiviai. Vyko diskusijos grupėse apie patyčių prevencijos įgyvendinimo sėkmę ugdymo įstaigoje.

Konferencijoje dalyvavo Vilniaus miesto ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos nariai, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, klasės auklėtojai, dirbantys ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, dienos centruose, globos namuose. Konferencijoje dalyvavo virš 100 žmonių.