Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“.  Projekto tikslas – pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.

Į projektą įtraukti pagalbos mokiniui specialistai: socialiniai pedagogai, psichologai, specialieji pedagogai, profesijos mokytojai.

Projekto partneriai:

  • Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras (projekto autoriai),
  • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras,
  • Kauno taikomosios dailės mokykla,
  • Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba.

 

Šių metų lapkričio 13 d. – 19 d. dvylikos žmonių grupė vyko į stažuotę Vokietijoje, Chemnitzo mieste, kurioje buvome supažindinti su Vokietijos (Saksonijos žemių) švietimo sistema bei profesiniu mokymu. Lietuvių pedagogų ir specialistų grupę priėmė organizacija F+U Sachsen gGmbH, kuri vienija įvairias švietimo organizacijas ir mokyklas.

Vizito metu buvo aplankyta:

  • F+U Sachsen gGmbH- gimnazija ir profesinio mokymo centras (Chemnicas);
  • Benedikto mokykla (Zwickau);
  • CSW Christliches Sozialwerk gGmbH – St. Mauritius-Werkstätten (Zwickau);

Neįgaliųjų užimtumo centras (Zwickau).

 

Profesinės stažuotės į Vokietiją metu susipažinome su socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integracijos profesiniame mokyme modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu, aktualių metodikų taikymu.

Profesinėje mokykloje F+U Sachsen gGmbH susitikome su įvairiais įstaigos darbuotojais, specialistais, mokiniais, detaliau susipažinome su atskirų specialybių parengimu. Aplankytos dirbtuvės St. Mauricijaus mokykloje Zwickau mieste,  kur vyksta žmonių su negalia integracija į darbo rinką. Aplankyta Benedict kalbų mokykla, kurioje savo prisitaikymą Vokietijoje pradeda politiniai pabėgėliai.

Švietimo sistema Vokietijoje pakankamai sudėtinga. Įdomu tai, kad visi 6-ių metų vaikai turi gauti leidimą lankyti vienokią ar kitokią ugdymo įstaigą. Specialioje mokykloje gali mokytis vaikai su dėmesio, aktyvumo, bendravimo, specifiniais mokymosi ir kitokiais sutrikimais, bei metę/nebaigę mokyklos, socialiai apleisti (nepalanki šeimos situacija) mokiniai, buvę kaliniai. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų integracija pradedama tik profesinėje mokykloje.

Turėjome vieną laisvą dieną, per kurią aplankėme Drezdeną. Šis karališkas miestas pritrenkė savo didingumu ir puošnumu.

Buvo labai įdomu ir naudinga susipažinti su pakankamai griežta, mūsų akimis, bet lanksčia ugdymo sistema.