Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus pavedimu  organizuoja patyčių prevencijos mokymus Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklų švietimo pagalbos specialistams

(psichologams, socialiniams pedagogams).

Iš kiekvienos mokyklos mokymuose kviečiami dalyvauti du mokyklos švietimo pagalbos specialistai, atsakingi už patyčių prevencijos aprašo įgyvendinimą.

Grupės dydis – 26 dalyviai.

Mokymų trukmė – 6 akademinės valandos.

Mokymai vyks  Vilniaus ugdymo įstaigose:

 

2016-11-17 d. – Vilniaus Naujamiesčio mokykloje;

2016-11-28 d. – Vilniaus Sietuvos progimnazijoje;

2016-11-29 d.  – Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje;

2016-11-30 d. – Vilniaus Sietuvos progimnazijoje;

2016- 12-01 d. – Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinėje mokykloje;

2016-12-05 d. – vieta derinama;

2016-12-06 d. – vieta derinama;

2016-12-07 d. – Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje;

2016-12-08 d. – vieta derinama;

2016-12-13 d. Vilniaus Maironio progimnazijoje.

 

,Ugdymo įstaigų atstovai dalyvauja mokymuose pasirinktinai vieną iš nurodytų dienų.

Mokymų pradžia – 9.00 arba 11 val. ( nurodyta prie konkrečios ugdymo įstaigos, kurioje vyks mokymai)

Prašome registruotis paspaudus šią nuorodą: https://goo.gl/forms/E2aquIjQCEVmVu7s1

Kontaktinis asmuo: socialinė pedagogė Aurelija Zacharevičienė, tel. : 85 2650908 arba 868044555.