2016 metų spalio 11 – 14 dienomis Vilniaus miesto psichologinėje pedagoginėje tarnyboje vyko trečiasis Erasmus+ programos remiamo projekto „Apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams. Naujos strategijos, metodologijos, IT indėlis“ partnerių susitikimas. Pirmieji du vyko Ispanijoje ir Lenkijoje.

Susitikimo metu buvo sutarta dėl kuriamos interneto platformos struktūros. Platforma skirta specifinių mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimams. Lietuvoje tokios dar neturime. Projekte dalyvaujančios institucijos iš Ispanijos, Italijos, Turkijos, Lenkijos ir Lietuvos ruošia medžiagą, kuri bus šioje platformoje patalpinta. Pasidalinta sukaupta informacija, ji apsvarstyta. Projekto partneriai dirbo grupėse, derindami atskirose šalyse parengtas seminarų programas tėvams bei mokytojams apie specialiųjų mokymosi poreikių vaikų ugdymą. Mokymai planuojami žiemą. Sutarta kurių vykdomųjų funkcijų lavinimui bus skirtas šio projekto metu kuriamas videožaidimas. Nors visose šalyse laikomasi panašių pagalbos specialiųjų mokymosi sutrikimų turintiems vaikams principų, tačiau yra ir skirtumų. Diskusijos padeda permąstyti mūsų kasdieninio darbo praktiką, problemas ir yra naudingos tobulinant ne tik projekto metu kuriamą produkciją, bet ir mūsų profesinę kompetenciją.

Projekto partneriai apsilankė Trakų švietimo pagalbos tarnyboje, Molėtų pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje ir dalyvavo susitikimuose su vietos mokytojais, kurių metu pasakojo apie mūsų projektinę veiklą ir sužinojo, kokias specialiųjų poreikių vaikų ugdymo problemas sprendžia, kokius metodus naudoja Lietuvos mokytojai.  Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje viešėję svečiai susipažino su mokykloje veikiančia pagalbos specialiųjų poreikių vaikams sistema, mokytojų ir pagalbos specialistų kuriamomis ir naudojamomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis matematikos mokymui pradinėse klasėse, pradinukų kalbos įgūdžių ugdymui.

Laisvu nuo darbo metu supažindininome svečius su Vilniumi ir jo apylinkėmis, su nuostabia rudeniškos Lietuvos gamta bei kai kuriais Lietuvos istorijos ir šiuolaikinės kultūros reiškiniais. Abejingų nebuvo.