Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba 2016 m. įgyvendina visuomenės sveikatos priemonę “Tu ne vienas”, kurios tikslas  – ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti psichinę sveikatą vykdant veiksmingas prevencijos priemones: udgant psichologinį atsparumą, mokant socialinių įgūdžių, aktyvinant prevencinį darbą, ugdant  tėvų tėvystės įgūdžius, gerinant socialinę aplinką namuose ir mokykloje, formuojant tinkamas nuostatas į žmogų.  Priemonę finansuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas.

VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS „TU NE VIENAS“ VYKDOMOS ŠIOS VEIKLOS:

 • Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai vaikams:

 

 • I vaikų grupė. Grupę veda psichologė I. Matulionienė Vilniaus Šeškinės pradinėje mokykloje nuo 2016 spalio 13 d. (ketvirtadieniais) 13.00-13.45 val.

 

 • II vaikų grupė. Grupę veda psichologės V. Šikaitė, J.Šabliauskienė Vilniaus lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nuo 2016 spalio 13 d. (ketvirtadieniais) 12.45 – 13.30 val.

 

 • Psichologinio atsparumo ugdymo užsiėmimai paaugliams pagal programą „TILTAI1“:
 • I vaikų grupė. Grupę veda socialinės pedagogės N.Guogė, A.Zacharevičienė Vilniaus „Santaros“ progimnazijoje/gimnazijoje nuo 2016 spalio 10 d. (pirmadieniais) 12.55- 14.35 val.
 • II vaikų grupė. Grupę veda socialinės pedagogės N.Guogė, A.Zacharevičienė Vilniaus Naujininkų mokykloje nuo 2016 spalio 12 d. (trečiadieniais) 14.00-14.45 val.

 

 • Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės tėvams pagal programą „Pozityvi tėvystė“:

 

 • I tėvų grupė. Grupę veda socialinė pedagogė N.Guogė, Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje nuo 2016 spalio 5 d.(trečiadieniais) 17.30-19.30 val.

 

 • II tėvų grupė. Grupę veda socialinė pedagogė A.Zacharevičienė, Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje nuo 2016 spalio 6 d. (ketvirtadieniais)

11.00-13.00 val.

 

 • Tėvystės įgūdžių ugdymo grupės tėvams pagal programą „Mokykla tėvams ir auklėtojams“:
 • I tėvų grupė. Grupę veda psichologė A. Skališiutė, Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje nuo 2016 spalio 18 d. (antradieniais) 18.00-22.00 val.

 

 • II tėvų grupė. Grupę veda psichologės N.Sturlienė, I.Blažienė Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje nuo 2016 spalio 19 d. (trečiadieniais) 09.00-13.00 val.
 • III tėvų grupė. Grupę veda psichologė L. Narkevič-Skurko, Vilniaus lopšelyje darželyje „Šypsena“  nuo 2016 spalio 10 d. (pirmadieniais) 18.00-22.00 val.