Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba dalyvauja tarptautiniame Erasmus+  projekte „Apie mokymosi sutrikimus mokytojams ir tėvams. Naujos strategijos, metodologijos, informacinių technologijų indėlis“. Projekto trukmė nuo 2015 m. rugsėjo iki 2017 m. rugsėjo mėnesio. Projektą koordinuoja psichologinė-pedagoginė konsultavimo grupė iš Molinos de Seguros (Ispanija).

Projekte dalyvauja atstovai iš 5 šalių: Ispanijos, Lenkijos, Turkijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto tikslai:

• suteikti žinių tėvams ir mokytojams, kaip informacinių technologijų pagalba padėti vaikams, turintiems mokymosi sutrikimų
• organizuoti mokymus tėvams ir mokytojams, • parengti informacinę platformą
• sukurti video žaidimą, skirtą vaikų, turinčių mokymo sutrikimų, lavinimui.

Šiuo metu ruošiama anketa, kuria siekiama išsiaiškinti tėvų ir mokytojų, dirbančių su mokymosi sutrikimų turinčiais vaikais, poreikius. Taip pat renkama informacija apie jau sukurtas kompiuterines programas bei skaitmenines priemones, skirtas mokymosi sutrikimų įveikimui.