2016 m. gegužės 17 dieną Vilniaus miesto Rotušėje įvyko Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos organizuota konferencija „PAŽINTI, SUPRASTI, PADĖTI. AUGAME KARTU“ skirta tarnybos 20-mečiui paminėti.

Konferencijos tikslas – aptarti vaikų ugdymo aktualijas ir iššūkius, akcentuoti įgalinančios partnerystės ir bendradarbiavimo būtinybę siekiant vieno tikslo – vaiko gerovės. Konferenciją atidarė Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė.

Sveikinimo žodį tarė Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Eglė Stonkutė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento švietimo pagalbos skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja Rita Kišonienė. Pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos direktorė Roma Vida Pivorienė, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto narys Mykolas Majauskas, Paramos vaikams centro direktorė psichologė Aušra Kurienė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto dekanė docentė dr. Alvyra Galkienė, buvęs tarnybos direktorius, dabar Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto docentas dr. Antanas Valantinas, Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto lektorius Rimvydas Augutavičius, Viešosios įstaigos „Vaikų linija” vadovas dr. Robertas Povilaitis, Vilniaus ugdymo įstaigų specialistai ir pedagogai (konferencijos programa). Konferencijoje dalyvavo 150 žmonių. Renginys sulaukė susidomėjimo, šiltų atsiliepimų, gerų vertinimų.