2016 m. sausio 29 d. Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje vyko programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams” (6-ių val.) supervizija vedėjoms. Joje dalyvavo 12 MTA vedėjų iš įvairių Lietuvos miestų. Superviziją vedė VPPT direktorė Roma Vida Pivorienė ir VPPT psichologė, programos „Mokykla tėvams ir auklėtojams” koordinatorė Lietuvoje Liucyna Narkevič Skurko. Supervizijos tikslas – dalintis patirtimi, kaip efektyviai organizuoti mokymus tėvams ir mokytojams, kaip skleisti informaciją apie MTA mokymus, kaip išlaikyti aukštus programos standartus. Programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams” nuo 2007 m. sėkmingai įgyvendinama visoje Lietuvoje, kasmet apie 20 tėvų ir mokytojų grupių baigia mokymus. Dalyvių įvertinimo rezultatai rodo, kad gerėja santykiai su vaikais ir kitais artimais žmonėmis, o svarbiausia, kad keičiasi tėvų ir mokytojų auklėjimo nuostatos. MTA programa buvo teigiamai įvertinta prevencinės srities ekspertų ir buvo akredituota Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (2015 m. gruodžio 29 d. SPPC direktoriaus įsakymas Nr. (1.3) V-59 „Dėl prevencinių programų akreditavimo komisijos nutarimų tvirtinimo”). Dėkojame visoms vedėjoms už nuoširdų darbą skleidžiant programos idėjas visoje Lietuvoje!