2016 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Forumas „Lygios mokinių teisės į kokybišką ugdymą: realybė ar nepasiekiamas idealas“, kuriame Vilniaus miesto psichologinės – pedagoginės tarnybos logopedė Lina Narkevičienė skaitė pranešimą „TAS vaikas“.

 Lietuvoje maždaug kas dešimtas moksleivis bendrojo lavinimo mokykloje turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai reiškia, kad kas dešimtas vaikas yra TAS vaikas, kurio kitoniškumą apibrėžiame neigiama reikšme. Visi ugdymo proceso dalyviai privalo ne tik rūpintis mokinio, turinčio įvairių ugdymo(si) poreikių, buvimu „po vienu stogu“, bet ir kurti kokybišką edukacinę aplinką visiems vaikams, kad ir kokie būtų protinių ar fizinių jų gebėjimų skirtumai. Kokybiškas ugdymas tai ne mokyklų rezultatai rodomi žinių patikrinimo, brandos egzaminų metu, o visų vaikų individualizuotas mokymasis pagal jų poreikius ir siekius. Kokybiškas ugdymas – vaikų ir jų poreikių įvairovė mokykloje bei tai, kad visi vaikai bendraudami mokosi vieni iš kitų, ne tik akademinių žinių, bet ir bendravimo gebėjimo, socialinio jautrumo.